Zaštita životne sredine

  1. Izrada Projekata i Studija određenih mikro i makro lokacija;
  2. Izrada Studija o proceni uticaja objekata i radova na životnu sredinu;
  3. Izrada Studija i Planova o proceni od udesa i akcidenta kao i zaštite od nastanka udesa i akcidenta;
  4. Projektovanje sanitarnih i svih ostalih vrsta deponija otpadnog materijala;
  5. Projektovanje sanacija deponija;
  6. Rekultivacija degradiranih površina;
  7. Izrada projekata i Planova za zatvaranje i prestanak rada postrojenja;
  8. Razvoj informativnog sistema praćenja i izveštavanja o nastanku, količinama, kvalitetu po vrstama otpada;
  9. Konsalting poslovi do dobijanja Integrisane dozvole
  10. Svi ostali konsalting i inženjering poslovi iz oblasti zaštite životne sredine.