Standardizacije

Uvođenje:

HACCP - kontrola procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane

ISO 9001 – sistem menadžmenta kvalitetom

OHSAS 18001 - sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu

ISO 14001 - sistem upravljanja zaštitom životne sredine