O nama

 

Agencija za bezbednost na radu i protivpožarnu zaštitu “PRO-AKTA” Zemun je osnovana 23.07.2010.god. sa šifrom delatnosti 7490 – OSTALE STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DELATNOSTI.

Agencija za bezbednost na radu i protivpožarnu zaštitu “PRO-AKTA” Zemun poseduje licencu za obavljanje poslova Bezbednosti i zdravlja na radu br. 164-02-00021/2013-01 izdatu od strane Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Beograd.